Press

Krutadnyata_Din_Sohala
Krutadnyata Din Sohala

Utkarsh-Ek-Pravaas_3_Pune
Utkarsh Ek Pravas-3, Pune

Satguru Pratham Punyasmaran
Satguru Pratham Punyasmaran

Vasant Vyakhyanmala
Vasant Vyakhyanmala

Pravachan of Santosh Totare
Pravachan of Santosh Totare

Gudi Padwa Swagat Yatra
Gudi Padwa Swagat Yatra

Utkarsh Ek Pravas
Utkarsh Ek Pravas

Karad
Karad

Belgaum Mahotsav
Belgaum Mahotsav

Samaj Prabodhan
Samaj Prabodhan

Drishti Dnyanachi
Drishti Dnyanachi

Adaranjali To Satguru Pai Mauli
Adaranjali To Satguru Pai Mauli

Manus Ghadvnyache kam
Manus Ghadvnyache kam

Dnyanacha Prakash
Dnyanacha Prakash

Satguru Shri Wamanrao Pai
Satguru Shri Wamanrao Pai

Marathi Dainik
Marathi Dainik