Books

Parmeshwar aahe ka?

Amrut Manthan - deluxe

Uttare Tumchya Anuttarit Prashnanchi

Tuch Aahes Tujhya Jivanacha Shilpkaar

Andhar andhashraddhecha

jeevanakade pahanyachi navin drushti

Amrut Manthan

Samaj Gairsamaj - deluxe

Parmeshwar Samaj Gairsamaj

Tuch Ahes Tuzya Jivanacha Shilpkaar

Adarsh Palk aani Adarsh Vidhyarthi

Tumche Bhagya Tumchya Vicharant

Khara dharm Manav dharm

Jeevanvidya Darshan

Sankalpsidhhiche Gupit Vishwaprarthana

Sarth Haripath

Striyanshi Hitguj Jivanvidyeche

Mansacha Janm Kashasathi?

Jeevanvidya Samaj Gairsmaj

Krantikarak Jeevanvidya Drushtikshepat

Vidyarthana Margadarshan Jeevanvidheche

Hich Khari Murti pooja va hach khara Dharm

Namacha Nandadip

Sukhi Jeevanche Panchshil

Sukhi Jeevanche Panchshil

Sadguru Samaj Gairsamaj

Dnyaneshancha-Sandesh

Shanti Sukhacha Rajmarg

Sharir Sakshat Parmeshavar

Sukhacha Shodh aani bodh

Tumcha Utkarsh Tumchya Hatat